Zorgverlof, kort en langdurend

Naam verwerking: 
Zorgverlof, kort en langdurend
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Correcte uitvoering van kort- en langdurig zorgverlof
Betrokkenen: 
medewerkers gemeente Purmerend
Persoonsgegevens: 
NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, motivatie zorgverlof
Herkomst: 
team P&O, Betrokkene
Ontvangers: 
leidinggevende, team P&O, belastingdienst/APG, UWV
Bewaartermijn: 
Tot 7 jaar na toekenning
Verwerker: 
RAET