Zienswijze uitleg

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente.

Soms neemt de gemeente namelijk niet direct een definitief besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit of plan. In een zienswijze kunt u aangeven met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kunnen wij dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Bekendmaking

Sommige voorgenomen besluiten worden aangekondigd in het ‘Purmerends Nieuwsblad’, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Niet alle voorgenomen besluiten worden op die manier aangekondigd. Als het voorgenomen besluit alleen voor u van (persoonlijk) belang is, krijgt u daar vaak apart een brief over.

Indienen bij wie?

In het voorgenomen besluit staat altijd aangegeven of er een zienswijze kan worden ingediend, en bij wie.

Voorwaarden

  • De zienswijzen moet bij de gemeente ontvangen zijn uiterlijk op de laatste dag van de periode van terinzagelegging. Deze periode staat vermeld in de kennisgeving.
  • Op de zienswijze moet u vermelden: uw naam, adres, woonplaats, datum en handtekening.
  • In uw zienswijze moet staan met welk voorgenomen besluit u het niet eens bent en waarom.
  • Als uw zienswijze niet aan één van de vereisten voldoet, wordt u (als dit tenminste mogelijk is) nog wel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen.