Zienswijze indienen bestemmingsplan

Naam verwerking: 
Zienswijze indienen bestemmingsplan
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Ontwikkeling / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het behandelen van een zienswijze
Betrokkenen: 
indiener
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
indiener
Ontvangers: 
Team ontwikkeling, griffie, bestuurssecretariaat, aanvrager bestemmingswijziging, Raad van State, eventuele advocaat
Bewaartermijn: 
gedurende de behandeltermijn
Verwerker: 
formdesk