Zienswijze herindelingsontwerp Beemster en Purmerend

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging (tot 27 november 2019) een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.

Hoe kunt u reageren

Digitaal met het formulier:

Zienswijze indienen herindelingsontwerp

of per e-mail naar herindelingsontwerp@purmerend.nl

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. De zienswijzen verzamelen we centraal bij de gemeente Purmerend. U adresseert daarbij als volgt:

Gemeente [de gemeente waar u woont]
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijzen herindelingsontwerp
p/a Postbus 15
1440 AA Purmerend

Mondeling

Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0299) 452 452.

Herindelingsontwerp lezen

Het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend ligt van dinsdag 1 oktober 2019 tot 27 november 2019 ter inzage. Iedereen die dat wil kan tijdens deze periode een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. U kunt het document inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend openingstijden
  • Gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster openingstijden

Of u kunt het lezen op de website https://toekomstig.purmerend.nl

Contact

Voor meer informatie over het proces rond het herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met het projectteam fusie.

Via e-mail herindelingsontwerp@purmerend.nl of

u kunt een terugbelverzoek achterlaten via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0299) 452 452.