Woonvoorzieningen

Wat u moet weten

Woonvoorzieningen zijn vaste of losse voorzieningen in of rond het huis waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen.

Een woonvoorziening is bijvoorbeeld een drempelhulp, speciale douchestoel, keukenaanpassing of traplift.

Voor wie

Voorwaarde is dat de woonvoorziening niet gewoon in de winkel te koop is. Deze algemeen gebruikelijke voorzieningen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogde toiletpot, eenhendelmengkranen en een eenvoudige douchestoel.

Woonvoorzieningen zijn niet leeftijdgebonden.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor Wmo voorzieningen geldt een eigen bijdrage. U betaalt € 17,50 per 4 weken. Voor woningaanpassingen betaalt u maximaal 3 jaar een eigen bijdrage. Voor losse woonvoorzieningen betaalt u net zo lang als u de voorziening gebruikt. Van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ontvangt u de facturen.

Welke leverancier

Voor woonvoorzieningen heeft de gemeente contracten met diverse leveranciers. Zo heeft de gemeente een contract met Meyra voor de losse woonvoorzieningen en voor trapliften met Otto Ooms.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf een woonvoorziening kunt inkopen bij een leverancier  naar eigen keuze.