Woonvisie

Woonvisie (Pdf 0,8Mb)

De wereld om ons heen verandert, de druk op regionale woningmarkt wordt steeds groter, het gemeentelijke instrumentarium is veranderd en vergt herziening van het programma.

Daarnaast spelen veranderingen in de zorg, de Woningwet, passend toewijzen, de verhuurdersheffing, de voordeurdelerskorting en andere wet- en regelgeving.

Tenslotte wil de gemeente de druk op het sociale segment van de woningmarkt verminderen.