Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Naam verwerking: 
Woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Maatschappelijke Ontwikkeling / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Muteren, beëindigen indicatiebesluit en overdracht indicatie bij wijziging woonplaats (vanuit Purmerend/Beemster en naar Purmerend/Beemster)
Betrokkenen: 
Jeugdige, gezaghebbende
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, kostgeldovereenkomst
Herkomst: 
Zorgaanbieders jeugdhulp, BRP, loket jeugd van andere gemeenten, gecertificeerde instellingen, huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen
Ontvangers: 
zorgaanbieders/leveranciers jeugdhulp, loket jeugd van andere gemeenten, Team FA, SVB, gecertificeerde instellingen, rechtbank, JVZ i.g.v. bezwaar
Bewaartermijn: 
Tot 5 jaar na afgifte indicatie
Verwerker: 
Centric