Woningmonitor 2021: meer huizen in alle segmenten

Publicatiedatum: 
16 sep 2021

De Woningmonitor 2021 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen. Aan de hand van deze cijfers
toont de gemeente de ontwikkelingen in de woningvoorraad. Zo zijn er 5824 gecontracteerde woningen in planvoorraad in 2021 in Purmerend. Dit jaar zijn ook de cijfers van gemeente Beemster opgenomen.
 
De cijfers van de woningmonitor 2021 laten zien dat het aantal inwoners in Purmerend en Beemster toeneemt, en dat dit ook geldt voor het aantal woningen, in verschillende segmenten.
 
Ook de Beemster planvoorraad, de nog te realiseren aantallen woningen, ontwikkelt zich nog altijd goed. Vorig jaar is voor Beemster een omgevingsvergunning verleend voor 201 woningen.
 
Wethouder Dick Butter zegt hierover: “De cijfers laten zien dat in een kleine gemeente als Beemster toch relatief veel woningen gebouwd worden. Daar mogen we best trots op zijn."
 
Ook de Purmerendse planvoorraad onder contract blijft op peil. In 2021 zijn dat 5824 woningen. In de gecontracteerde planvoorraad van Purmerend zit weer ruim 30% sociale huur (36,7%) en ruimschoots middelhuur en betaalbare koop in de planning.
 
Wethouder Thijs Kroese zegt hierover: “Het laat zien dat het huidige beleid werkt. We zetten dit dan ook voort. We blijven bouwen voor alle inwoners van Purmerend en Beemster. Want de druk op de woningmarkt blijft hoog.” 
  
Basisgegevens
Het is de derde Woningmonitor Purmerend over de jaren 2017 t/m 2021 in deze vorm. De monitor geeft de ontwikkelingen (waar mogelijk) vanaf 2017 weer. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is voor deze monitor als basis of vertrekpunt gekozen. Deze basisregistratie is wettelijk verplicht en vergelijkbaar met andere gemeenten. De cijfers van de BAG zijn ook de cijfers die CBS gebruikt en die aan de basis liggen van bijvoorbeeld de berekening van de bijdrage die de gemeente krijgt uit het Gemeentefonds.

Bekijk hier de woningmonitor 2021