Wmo ondersteuningsvraag melding Wmo

Naam verwerking: 
Wmo ondersteuningsvraag melding Wmo
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
informatie t.b.v. een melding met een hulpvraag in het kader van de Wmo.
Betrokkenen: 
hulpvrager, partner/familielid, betrokken professional
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, geboortedatum
Herkomst: 
Betrokkene, partner, familielid, betrokken professional, BRP
Ontvangers: 
team WMO
Bewaartermijn: 
tot 5 jaar na beeindiging
Verwerker: 
Centric