Wmo maatwerkvoorziening

Naam verwerking: 
Wmo maatwerkvoorziening
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
informatie t.b.v. aanvragen, herindicatie, verlengen en beeëndigen van een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015
Betrokkenen: 
aanvrager, eventuele partner, eventuele kinderen, eventuele andere huisgenoten, gemachtigde
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN
Herkomst: 
Aanvrager, BRP, gecontracteerde zorgaanbieders/ -leveranciers maatwerkvoorzieningen Wmo, huisartsen
Ontvangers: 
team WMO, Team FA, team juridische en veiligheidszaken, Treve advies, gecontracteerde zorgaanbieders/ -leveranciers maatwerkvoorzieningen Wmo, CIZ, SVB, CAK
Bewaartermijn: 
5 jaar na beeëndiging van de voorziening
Verwerker: 
Centric