Winkeltijden ontheffing

Wat u moet weten

Winkels kunnen afwijken van de Winkeltijdenwet met een ontheffing voor:

  1. het open hebben van de winkel op een zon- of feestdag voor 09.00 uur of na 20.00 uur (incidenteel);
  2. het open hebben van de winkel op een maandag t/m zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur (incidenteel);
  3. een avondwinkel, openstelling van de winkel van 22.00 uur en 06.00 uur op maandag t/m zondag en feestdagen.

Een ontheffing winkeltijden voor de eerste twee punten wordt alleen afgegeven bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, zoals feestelijkheden en bijeenkomsten.

Weigering ontheffing

  • Het is niet mogelijk een ontheffing aan te vragen voor 4 mei na 19.00 uur.
  • De ontheffing winkeltijden wordt geweigerd wanneer het woon- en leefklimaat of de openbare orde nadelig beïnvloed wordt door de  openstelling van uw winkel.

Kosten

De legeskosten voor de ontheffing zijn € 73,60.