Wijziging arbeidsvoorwaarden op verzoek van de leidinggevende

Naam verwerking: 
Wijziging arbeidsvoorwaarden op verzoek van de leidinggevende
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang, Toestemming, Wettelijke verplichting
Doel: 
(Tijdelijk) wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de leidinggevende geïnitieerd
Betrokkenen: 
medewerker
Persoonsgegevens: 
NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, functie, verlofrechten
Herkomst: 
leidinggevende, Betrokkene, team P&O
Ontvangers: 
leidinggevende, team P&O, controller, belastingdienst/APG, UWV
Bewaartermijn: 
10 jaar na vervallen belang
Verwerker: 
RAET