Wijkkrant Purmer-Zuid

De wijkkranten worden gemaakt voor bewoners, door bewoners. Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Redactie: wijkkerngroep Purmer-Zuid. Eindredactie: Erik Goldsteen.

Mail: kerngroep.purmerzuid@gmail.com.