Wijkkrant Purmer-Noord

Redactie wijkkrant: Lenie Wessels, Ria de Vries, Patrick Nuyens en Kristel Groot. Uit de wijkkrant mogen geen artikelen of foto's worden overgenomen zonder toestemming van de redactie.

Mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com
Post: in onze postbus op het Wijksteunpunt Purmer-Noord, Overlanderstraat 650