Wijkkrant Overwhere

De wijkkranten worden gemaakt door en voor bewoners. Redactie: Ingrid Koorn. Artikelen en foto's mogen na melding aan de redactie worden overgenomen met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Mail: redactie@kerngroepoverwhere.nl