Wijkkrant Gors

De wijkkranten worden gemaakt door en voor bewoners. Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding. Redactie:  Bouwe Meijn, Hans Been en Welmoed Vlaanderen. Wanda Jacobs verzorgt de foto’s.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Mail: wijkkrantgors@gmail.com