Wijkkrant Centrum

De wijkkranten worden gemaakt door en voor bewoners. Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding. Redactie: Judith de Ridder, Machteld Tiessens, Nathalie Rijkenberg, Rob Bloemkolk en Stefan de Jong. Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Mail: centrumredactie@gmail.com