Wijkbudgetten

Naam verwerking: 
Wijkbudgetten
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wijkmanagement / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het beoordelen, toekennen, afwijzen van een aanvraag voor een wijkbudget en het beoordelen van de verantwoording.
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, stukken tbv de verantwoording
Herkomst: 
aanvrager/wijkmanager
Ontvangers: 
wijksecretariaat, team crediteuren van de gemeente Purmerend
Bewaartermijn: 
Papieren stukken: zodra de verantwoording verwerkt is (binnen 10 weken na de aanvraag). Formdesk: in januari worden de formulieren verwijderd, dus max. 1 jaar.
Verwerker: 
Formdesk