Wijkbijeenkomst / bewonersavond

Naam verwerking: 
Wijkbijeenkomst / bewonersavond
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wijkmanagement / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
In contact komen en blijven met bewoners, om bewoners te informeren, verslag te doen, reactie te geven, uit te nodigen voor vervolgbijeenkomst
Betrokkenen: 
bewoners
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
kadaster, bewoners
Ontvangers: 
Team communicatie, vakafdelingen
Bewaartermijn: 
Zolang de kwestie waarvoor de bewonersavond is georganiseerd speelt.
Verwerker: 
Werkom