Wethouder Thijs Kroese - PvdA

5e locoburgemeester

T.Kroese@Purmerend.nl

Als u de wethouder wilt spreken kunt u het Klantcontactcentrum (KCC) bellen - (0299) 452 452 - en vragen naar het secretariaat van de wethouder.

Portefeuille

Grondexploitaties (m.u.v. Baanstee Noord), Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verwarde personen, Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling + vastgoed, Wonen, Programma 2040, ICT, informatiebeveiliging  en privacy
Wijkwethouder Purmer-Zuid.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • lid commissie Woonconsumenten
  • lid pho Ruimte en Wonen (VRA)
  • lid bestuurlijk overleg Woningbouwcorporaties

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

  • Aandeelhouder en bestuurslid bij DRC Database B.V., onbezoldigd
  • Schrijven van juridisch wetenschappelijke artikelen voor vakbladen zoals Huurrecht in de Praktijk, onbezoldig