Wethouder Mario Hegger - Stadspartij

1e locoburgemeester

MTA.Hegger@Purmerend.nl

Als u de wethouder wilt spreken kunt u het Klantcontactcentrum (KCC) bellen - (0299) 452 452 - en vragen naar het secretariaat van de wethouder.

Portefeuille

Handhaving (inclusief ruimtelijk beheer), Economische Zaken (inclusief Stadspromotie), Recreatie, toerisme en Landschap, Participatie (inclusief armoedebestrijding), Sport, Beusebos/Kom A7, Baanstee Noord, Wijkwethouder Purmer-Noord.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • lid van het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland

  • lid van het algemeen bestuur van Omgevingdienst IJmond

  • lid van het bestuurlijk overleg Spurd

  • lid van het bestuurlijk overleg Sportraad

  • lid van het portefeuillehouders overleg (pho) EZ

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

  • geen