Wethouder Harry Rotgans - Ouderenpartij AOV Purmerend

2e locoburgemeester

HMM.Rotgans@purmerend.nl

Als u de wethouder wilt spreken kunt u het Klantcontactcentrum (KCC) bellen - (0299) 452 452 - en vragen naar het secretariaat van de wethouder.

Portefeuille

Financiën, Werkom als eigenaarschap, Stadsverwarming/HVC als aandeelhouder, Wmo, Gezondheidszorg, Welzijn, Wijkwethouder Gors.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • lid van het algemeen bestuur van werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland

  • lid van het portefeuillehouders overleg (pho) WMO/VGZ

  • lid stuurgroep Wonen Plus Purmerend (Regionale Stichting Wonen Plus)

  • deelname aandeelhoudersvergadering Stadsverwarming en HVC (gevolmachtigd)

  • lid van het algemeen bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland

  • lid van het dagelijks bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland

  • lid VNG commissie Financiën

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

  • financieel management voor artiest Billy Maluw (zoon); onbezoldigd
  • voorzitter VVE Waagplein 2-12; bezoldigd (onkostenvergoeding plusminus € 500 per jaar)
  • lid van de raad van commissarissen van recreatiepark 't Hoogeholt Holding BV; onbezoldigd