Westerdraay

Op het open veld tussen het wandelpad langs de ringvaart (Westerdraay), de huizen aan de Overweerse polderdijk 65-97 en de huizen aan de Suze Groenewegstraat 59-71 ligt nu een maatschappelijke bestemming (voor bijvoorbeeld een schooltje of een kinderdagverblijf). Het college was van plan deze maatschappelijke bestemming te wijzigen waardoor woningbouw mogelijk werd. De beoogde programmering voor de locatie was de bouw van tien woningen.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad een besluit genomen over deze locatie. Ondanks het tekort aan woningen vindt de raad deze locatie niet geschikt voor woningbouw. Zowel aan de kant van de ringvaart in Purmerend als de kant van de ringvaart in Beemster zal al bebouwing komen. Het biodiverse grasland op de Westerdraay zal dan een belangrijk stuk groen en waterberging vormen, wat belangrijk is tegen hittestress en wateroverlast. Bewoners willen participeren om dit unieke stuk groen verder te ontwikkelen. In overleg met de buurt zal nu het groengebied met beperkte middelen worden versterkt en in het bestemmingsplan zal de huidige bestemming ‘maatschappelijk’ volgend jaar wijzigen in ‘groen’.

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl

Wijk: 
Overwhere