Werving en Selectie

Naam verwerking: 
Werving en Selectie
Gemeente: 
Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang
Doel: 
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers
Betrokkenen: 
sollicitant
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, Arbeidsverleden, Opleiding gegevens
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
manager, medewerkers die zijn aangewezen om mee te selecteren
Bewaartermijn: 
conform de archiefwet en de sollicitatiecoder, gegevens van sollicitanten die niet worden aangenomen: 4 weken na beëindigen procedure
Verwerker: 
nee