Werk, bemiddeling

Wat u moet weten

  • Bureau Werk werkt met mensen van alle leeftijden en gaat uit van de mogelijkheden van de persoon.
  • Er wordt rekening gehouden met opleidingsniveau, leeftijd, motivatie en persoonlijke wensen. Ervaren coaches organiseren opleidingen, stages en werkervaringsplaatsen als voorbereiding op betaald werk.
  • Bureau Werk staat in contact met veel werkgevers. Er is altijd individuele begeleiding en samen bemiddelen wij naar werk.
  • Ook niet-uitkeringsgerechtigden kunnen -onder bepaalde omstandigheden- een beroep doen op Bureau Werk.
  • Voor bemiddeling naar werk kunt u doorverwezen worden via het UWV WERKbedrijf, of via uw behandelend casemanager bij het team Werk en Inkomen van de gemeente Purmerend. Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Bureau Werk voor meer informatie. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0299 - 452 452.

Is regulier werk nog een stap te ver, heb je wel een uitkering vanuit de Participatiewet én ambitie?

Meedoen Werkt! helpt mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet om zichzelf te ontwikkelen en mee te doen aan de maatschappij.

Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen met mensen of jezelf ontwikkelen door een opleiding?

Geef je op

Lees verder op de website www.meedoeninpurmerend.nl.

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf
  • U ontvangt een uitkering vanuit de Participatiewet