WelzijnWonenPlus (Project respijthulp 2021)

WelzijnWonenPlus activiteiten richten zich op het verlenen van respijthulp. Deze hulp wordt ingezet om mantelzorgers te ontlasten, met name voor hen die langdurige en intensieve zorgtaken verlenen. De respijthulp wordt geboden door vrijwilligers.

 

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Project
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
17.160,00