WelzijnWonenPlus

Subsidie 2021 voor bemiddeling en ondersteuning als het zelfstandig wonen door fysieke problemen steeds moeilijker wordt. Binnen RSWP en in het verlengde van de doelstellingen houdt men zich ook bezig met het ondersteunen van mantelzorgers. RSWP heeft een servicepunt. Daar werken een aantal vrijwilligers samen met een consulent. Samen informeren en adviseren zij de doelgroep als zelfstandig wonen moeilijker wordt. Het betreft activiteiten en diensten ten bate van coördinatie van  vrijwillige thuis-/mantelzorg en in het kader van ouderenbeleid algemeen.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
229.672,00