Weidevenne | werkzaamheden Loirestraat uitgesteld

Bewonersbrief van 3 april over de uitgestelde werkzaamheden en omleiding in de Loirestraat aan de bewoners van Donaudelta 1 t/m 33 (oneven), Donaulaan 44 t/m 88 (even), Saarland 1 t/m 82, Loirestraat 1 t/m 347.

Beste bewoner,

Dinsdag 26 maart jl. heeft u van ons een brief ontvangen (kenmerk 1472541) over werkzaamheden aan de Loirestraat van maandag 8 april t/m maandag 15 april. Er wordt een watergang gegraven en definitieve verhardingen en groenstroken aangelegd, waardoor een tijdelijke omleiding nodig is.

De werkzaamheden worden uitgesteld vanwege vertraging bij de bouw van nieuwbouw ‘De Vaart’. Deze vinden nu van dinsdag 23 april t/m dinsdag 30 april plaats. Hieronder vindt u de details van de omleiding nogmaals op een rijtje.

Afzetting

We zetten de straat af ter hoogte van Loirestraat 18 t/m 24. Hierdoor wordt het doorgaande verkeer gestremd. Auto’s kunnen de straat dan niet in- of uitrijden en al het verkeer wordt omgeleid via de Donaulaan. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden via het trottoir passeren. Op bijgevoegde tekening kunt u zien hoe de omleiding loopt. Tijdens de werkzaamheden zijn twaalf openbare parkeerplekken buiten gebruik. U kunt uw auto dan verderop in de straat parkeren.

Zes werkdagen

We snappen dat dit een vervelende omleiding is. Daarom hebben we met de aannemer afgesproken de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. Het werk is in zes werkdagen af.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen via ons algemene nummer (0299) 452 452. Tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met de opzichter van de gemeente, Jan Willem Visser, op telefoonnummer (0299) 452 707.

 

Met vriendelijke groet,

Chris Lunstroo

Projectleider Weidevenne