Waterlandse Uitdaging

Subsidie 2021 voor activiteiten die zich richten op het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
10.000,00