Vroegsignalering

Naam verwerking: 
Vroegsignalering
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Voorkomen van problematische schuldensituaties
Betrokkenen: 
betrokkene, eventuele partner, eventuele kinderen
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, financiele gegevens
Herkomst: 
woningcorporaties, stadsverwarming, Zilveren Kruis, wijkteams, Clup Welzijn, Team belastingen
Ontvangers: 
casemanager, team belastingen, team WMO
Bewaartermijn: 
RIS Matching: 6 maanden, als melding wordt opgepakt: 12 maanden. RIS Vroeg eropaf: 18 maanden na afronding van de melding
Verwerker: 
RIS/inforing