Vragen en antwoorden bouwarchief

Welke informatie uit het Bouwarchief kan ik opvragen?

De informatie die u kunt opvragen (mits aanwezig) is:

 • Plattegrond per bouwlaag: een plattegrond van de begane grond toont het hele perceel. Een plattegrond van een hogere bouwlaag toont de betreffende verdieping.
 • Situatie- of perceeltekening: een tekening van het terrein met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, de straatnamen en de grootte van het perceel en de bebouwing. Een situatietekening is op schaal en voorzien van een noordpijl. Een situatietekening kan van één perceel zijn, maar ook van meerdere percelen. Een perceeltekening is de situatietekening van één perceel.
 • Kadastrale kaart: een tekening van het terrein met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, op schaal en voorzien van een noordpijl.
 • Constructiegegevens en constructietekening: constructiegegevens bestaan uit constructieberekeningen en constructietekeningen. De berekeningen tonen aan dat een gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Constructietekeningen zijn technische tekeningen waarop de resultaten van de berekening zijn uitgewerkt.
 • Geveltekening: een bouwkundige tekening op schaal van de gevelaanzichten van een gebouw. De geveltekening laat zien hoe een bouwwerk er van de buitenkant komt uit te zien.
 • Doorsnede: een tekening op schaal van een verticale snede door een gebouw. Uit een doorsnede blijkt de opbouw van de bouwdelen zoals vloeren, daken en gevels. Verder wordt uit een doorsnede ook duidelijk wat de verdiepingshoogte en de gebouwhoogte is.
 • Detailtekening: een bouwkundige tekening op schaal waarin wordt aangegeven hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten. Door detailtekeningen wordt duidelijk hoe een gebouw precies in elkaar zit. Detailtekeningen die het uiterlijk van een gebouw bepalen, zijn belangrijk voor de welstandscommissie.
 • Palenplan: een plattegrond waarop de plaats van de palen in de grond staat aangegeven.

Hoe vraag ik informatie uit het Bouwarchief op?

Via de knop aanvragen op de pagina Bouwarchief kunt u een online formulier invullen. Hier geeft u aan welke informatie uit het bouwarchief u wilt ontvangen.

 • De kosten en de snelheid van afhandeling hangen af van de grootte van uw aanvraag.
 • Wij sturen de gevraagde informatie digitaal op. U krijgt een e-mail met een link toegestuurd waarmee u de kopieën kunt downloaden. Deze link is zeven dagen geldig.
 • Let op: de e-mail kan soms in de map ongewenste mail terechtkomen.
 • Houd er rekening mee dat op bouwtekeningen auteursrechten rusten. U mag de tekeningen raadplegen maar niet aan derden verstrekken. Als u een vergunning wilt inzien die wij aan iemand anders hebben verleend, dient u hier ook rekening mee te houden. De informatie is alleen voor eigen gebruik.

Kan ik tekeningen of een dossier ook zelf inzien?

Wij sturen de gevraagde informatie digitaal op. Bij onduidelijkheid of een grote hoeveelheid documenten nemen wij contact op.

 • Soms komt het voor dat u een uitnodiging krijgt om naar het stadhuis te komen zodat u zelf de informatie kunt selecteren (bijvoorbeeld als het gaat om een aanzienlijke hoeveelheid dossiers).   
 • Tijdens de afspraak kan er helaas geen inhoudelijk advies worden gegeven. Het kan daarom handig zijn zelf een deskundige mee te nemen.
 • Voor technische en/of inhoudelijke vragen adviseren wij u om contact op te nemen met het team Vergunningen - tel. 0299 - 452 452)

Kan ik ook tekeningen van riolering, kabels, leidingen en luchtkanalen opvragen?

Wij verstrekken bouwvergunningen en de daarbij behorende (gewaarmerkte) tekeningen. Het kan zijn dat deze tekeningen informatie bevatten over kabels, leidingen en riolering.

Indien wij niet over de gevraagde informatie beschikken, verwijzen wij u door naar het juiste team.

Wat zijn de kosten voor het opvragen of inzien van stukken?

Deze informatie vindt u op de pagina bouwarchief.

Ik wil andere informatie krijgen. Kan dat?

Via de knop aanvragen op de pagina Bouwarchief kunt u een online formulier invullen.

Heeft u een andere vraag / andere informatie nodig dan stuurt u een e-mail naar info@purmerend.nl. Vermeld daarin uw naam, uw telefoonnummer / e-mailadres en adresgegevens.