Voorkeursrecht gemeenten vestigen

Naam verwerking: 
Voorkeursrecht gemeenten vestigen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Gemeente wil grond verwerven om te voorkomen dat er gespeculeerd wordt met een specifiek stuk grond
Betrokkenen: 
eigenaar grond
Persoonsgegevens: 
NAW
Herkomst: 
Betrokkene, kadaster
Ontvangers: 
verkoper, advocaat, Team FA, notaris, rechters, deskundigen ivm prijsbepaling
Bewaartermijn: 
1 jaar nadat voorkeursrecht is vervallen
Verwerker: 
nee