Voedselpakket van de voedselbank aanvragen

Wat u moet weten

Na verzenden van het formulier wordt altijd contact opgenomen.

Als de indicatie wordt toegewezen, zal er ook een plan van aanpak met u worden gemaakt.

Het is belangrijk dat u hier aan meewerkt. De maximale periode voor het gebruik van de ondersteuning van de voedselbank is 3 jaar.

Voorwaarden

Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar bedrag dat maandelijks overgehouden wordt voor voeding, kleding en dergelijke nadat de vaste lasten zijn betaald.

Vaste lasten zijn de rekeningen voor bijvoorbeeld huur, gas/water/licht en verzekeringen.

Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer er van dit ‘leefgeld’ (= besteedbaar inkomen minus vaste lasten) een bepaald minimumbedrag overblijft. De formule die voor dit minimumbedrag wordt gehanteerd luidt: € 225,00 voor één ouder, plus € 90,00 voor elke extra gezinslid.

Voorbeeld

2 ouders met 2 kinderen komen in aanmerking voor een voedselpakket als ze per maand aan leefgeld minder overhouden dan de som van € 225,00 (eerste ouder) plus € 90,00 (tweede ouder) plus 2x € 90,00 (twee kinderen), is in totaal € 495,00.

Dezelfde formule toegepast op 2 volwassenen zonder kinderen levert een maximaal besteedbaar inkomen op van € 225,00 + € 90,00 = € 315,00.

Voor 1 ouder met 1 kind jonger of ouder dan 18 jaar komt dit ook op € 225,00 + € 90,00 = € 315,00 om voor een voedselpakket in aanmerking te komen.

Uitgifte

Van IJsendijkstraat 164, 1442 LC Purmerend

Het voedselpakket wordt op vrijdag uitgedeeld tussen 13:30 tot 15:30 uur.

Voor de mensen die niet voldoen aan de voedselbanknormen is er ook een extra uitgifte (alleen brood, groente & salades). Dit wordt ook op vrijdag uitgedeeld tussen 16:00 en 16:30 uur.