Voedselpakket van de voedselbank aanvragen

Wat u moet weten

Na verzenden van het formulier wordt altijd contact opgenomen.

Als de indicatie wordt toegewezen, zal er ook een plan van aanpak met u worden gemaakt.

Het is belangrijk dat u hier aan meewerkt. De maximale periode voor het gebruik van de ondersteuning van de voedselbank is 3 jaar.

Criteria

Bij de toekenning van de voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar bedrag dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke; het bedrag dat overblijft nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen zijn betaald.

Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer er van dit ‘leefgeld’ (= besteedbaar inkomen minus vaste lasten) een bepaald minimumbedrag overblijft. De formule die voor dit minimumbedrag wordt gehanteerd luidt: € 200,- voor één ouder, plus € 80,- voor elke extra gezinslid.

Voorbeeld

2 ouders met 2 kinderen komen in aanmerking voor een voedselpakket als ze per maand aan leefgeld minder overhouden dan de som van € 200,00 (eerste ouder) plus € 80,00 (tweede ouder) plus 2x € 80,00 (twee kinderen), is in totaal € 440,00.

Dezelfde formule toegepast op 2 volwassenen zonder kinderen levert een maximaal besteedbaar inkomen op van € 200,00 + € 80,00 = € 280,00.

Voor 1 ouder met 1 kind jonger of ouder dan 18 jaar komt dit ook op € 200,00 + € 80,00 = € 280,00 om voor een voedselpakket in aanmerking te komen.

Uitgifte

Van IJsendijkstraat 164

1442 LC Purmerend