Verzuim

Naam verwerking: 
Verzuim
Gemeente: 
Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting
Doel: 
Uitvoering geven aan het verzuimproces met als doel de medewerker zo mogelijk te begeleiden naar herstel in eigen functie, te reïntegreren naar ander werk of ziek uit dienst te laten gaan.
Betrokkenen: 
medewerker
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, functie, mogelijke inzetbaarheid
Herkomst: 
leidinggevende, team P&O, bedrijfsarts
Ontvangers: 
leidinggevende, team P&O, medewerker, bedrijfsarts, UWV
Bewaartermijn: 
5 jaar na vervallen belang
Verwerker: 
Robidus