Verzoek om Toewijzing

Naam verwerking: 
Verzoek om Toewijzing
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
afgeven indicatie maatwerkvoorziening ihkv Jeugdwet
Betrokkenen: 
Jeugdige, ouders/verzorgers, gezaghebbende
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN
Herkomst: 
Zorgaanbieders/ leveranciers Jeugdhulp, huisartsen/ medische specialisten en jeugdartsen, rechtbank, gecertificeerde instellingen
Ontvangers: 
Team Jeugd en Backoffice Jeugd, gemeente Purmerend/Beemster, zorgaanbieders/leveranciers jeugdhulp, Team FA, gecertificeerde instellingen, rechtbank
Bewaartermijn: 
5 jaar na afgifte indicatie
Verwerker: 
Centric