Verwerken Jeugdwetadvies

Naam verwerking: 
Verwerken Jeugdwetadvies
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Toestemming, Wettelijke verplichting
Doel: 
afgeven indicatie maatwerkvoorziening ihkv Jeugdwet
Betrokkenen: 
Jeugdige, ouders/verzorgers, gezaghebbende
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, Bankrekeningnummer
Herkomst: 
team jeugd, spirit, Treve Advies (externe onafhankelijk medisch adviseur), zorgaanbieders/ leveranciers Jeugdhulp, huisartsen/ medische specialisten en jeugdartsen, gecertificeerde instellingen, MEE, Veilig Thuis, rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming
Ontvangers: 
Team Jeugd en Backoffice Jeugd, Spirit, Team FA, arts/arbeidsdeskundige Treve, team juridische en veiligheidszaken, zorgaanbieders/ leveranciers Jeugdhulp, huisartsen/ medische specialisten en jeugdartsen, gecertificeerde instellingen, andere organisaties als SVB, RvK, CIZ, Veilig Thuis, St MEE
Bewaartermijn: 
5 jaar na afgifte indicatie
Verwerker: 
Centric