Vervoersvoorzieningen

Wat moet u weten

Een vervoersvoorziening is bijvoorbeeld het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), een scootmobiel of aangepaste fiets.

Voor wie

Voorwaarde is dat u geen eigen oplossing heeft, geen gebruik kan maken van anderen of van het reguliere openbaar vervoer.

Vervoersvoorzieningen zijn niet leeftijdgebonden.

Kosten

Eigen bijdrage

  • U betaalt eenmalig € 47,00 voor het AOV-pasje. Bij verlies of diefstal betaalt u voor een duplicaatpasje € 13,85.
  • In het AOV betaalt u een ritprijs die vergelijkbaar is met het tarief van het reguliere openbaar vervoer. U kunt een medepassagier meenemen, die betaalt hetzelfde tarief. Een medisch noodzakelijke begeleider mag kosteloos mee. Hiervoor moet u wel een indicatie aanvragen bij het Loket Wmo.
  • Voor een scootmobiel, aangepaste fiets of een andere individuele vervoersvoorziening geldt een eigen bijdrage. U betaalt deze 1x per 4 weken en zolang u de voorziening in bruikleen heeft.

    Van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ontvangt u de facturen.

Welke leverancier

De gemeente heeft voor het AOV een contract met ZCN. Op de website van AOV Waterland leest u meer.

Voor individeuele vervoersvoorzineingen is ene contract met Meyra afgesloten.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de voorziening kunt inkopen bij een firma naar eigen keuze. Deze mogelijkheid geldt niet voor het AOV.