Vervoersvoorzieningen

Wat moet u weten

Een vervoersvoorziening is bijvoorbeeld het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), een scootmobiel of aangepaste fiets.

Voor wie

Voorwaarde is dat u geen eigen oplossing heeft, geen gebruik kan maken van anderen of van het reguliere openbaar vervoer.

Vervoersvoorzieningen zijn niet leeftijdgebonden.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor het AOV betaalt u een ritprijs die vergelijkbaar is met het tarief van het reguliere openbaar vervoer. U kunt een medepassagier meenemen, die betaalt hetzelfde tarief. Een medisch noodzakelijke begeleider kan kosteloos mee. Hiervoor is wel een begeleidersindicatie nodig.

Voor een scootmobiel of aangepaste fiets geldt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen en vermogen, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de kosten van de voorziening. De eigen bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Welke leverancier

De gemeente heeft voor het AOV een contract met Munckhof. Voor individuele vervoersvoorzieningen is een contract met Meyra afgesloten.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de voorziening kunt inkopen bij een firma naar eigen keuze. Deze mogelijkheid geldt niet voor het AOV.