Vervoersvoorzieningen

Wat moet u weten

Een vervoersvoorziening is bijvoorbeeld het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), een scootmobiel of aangepaste fiets.

Voor wie

Voorwaarde is dat u geen eigen oplossing heeft, geen gebruik kan maken van anderen of van het reguliere openbaar vervoer.

Vervoersvoorzieningen zijn niet leeftijdgebonden.

Kosten

Eigen bijdrage

  • U betaalt eenmalig € 46,35 voor het AOV-pasje. Bij verlies of diefstal betaalt u voor een duplicaatpasje € 13,65.
  • In het AOV betaalt u een ritprijs die vergelijkbaar is met het tarief van het reguliere openbaar vervoer. U kunt een medepassagier meenemen, die betaalt hetzelfde tarief. Een medisch noodzakelijke begeleider mag kosteloos mee. Hiervoor moet u wel een indicatie aanvragen bij het Loket Wmo.
  • Voor een scootmobiel, aangepaste fiets of een andere individuele vervoersvoorziening geldt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, uw gezinssamenstelling, uw inkomen en eventuele vermogen en van de kostprijs van de voorziening. De eigen bijdrage betaalt u 1x per 4 weken en zolang u de voorziening in bruikleen heeft.

Welke leverancier

De gemeente heeft voor het AOV een contract met Munckhof. Voor individuele vervoersvoorzieningen is een contract met Meyra afgesloten.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de voorziening kunt inkopen bij een firma naar eigen keuze. Deze mogelijkheid geldt niet voor het AOV.