Vernieuwen riolering Overwhere-Zuid

De riolering in Overwhere-Zuid is versleten en voldoet niet meer aan de huidige milieu-eisen. Daarom wil de gemeente deze riolering vervangen. Dit biedt gelijk de kans om uw woonomgeving opnieuw in te richten naar de maatstaven van de huidige tijd. Daarbij willen we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen uit de buurt.

Aardgasvrij

In zowel Overwhere-Zuid als Wheermolen zijn de komende jaren werkzaamheden gepland aan de riolering en de openbare ruimte.

In 2017 heeft de gemeenteraad de werkzaamheden aan de riolering en de openbare ruimte (uw woonomgeving) uitgesteld om te onderzoeken of we de rioolvervanging kunnen combineren met het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Dit uitstel is logisch, het vervangen van de riolering betekent dat er in de wijk grootschalig in de ondergrond gewerkt gaat worden. Dat biedt kansen om bijvoorbeeld een warmtenet aan te leggen. Het combineren van werkzaamheden zorgt ervoor dat er eenmalig overlast is in de wijk en het bespaart ook kosten.

De gemeente is inmiddels gestart met een pilot Aardgasvrij in Overwhere-Zuid. Deze pilot heeft in juni 2018 het startsein gekregen van de gemeenteraad. Daarmee kan ook de vervanging van de riolering en het groen in de wijk starten.

Vragen over aardgasvrij en de voortgang van dit project kunt u mailen naar gasvrij@purmerend.nl

Waar gaan we aan het werk?

De volledige riolering in Overwhere-Zuid kan niet in één keer worden vervangen. Daarom is Overwhere-Zuid verdeeld in circa zes delen. Het eerste deel is de buurt met de Gasinjetstraat, Van Goor Hinloopenstraat, Hooft Hasselaarstraat en Tutein Noltheniusplein. Dit is ook de locatie van de pilotwijk Aardgasvrij.

Wat gaan we doen?

Van gemengd naar gescheiden rioolstelstel

Het huidige rioolstelsel is 'gemengd'. Vuil water (uit toilet, douche, wasmachine) en schoon (regen)water komen via één rioolbuis bij de rioolzuivering terecht. In het moderne gescheiden stelsel dat de gemeente gaat aanleggen wordt het hemelwater zoveel mogelijk apart afgevoerd naar het oppervlaktewater. Er hoeft dus veel minder water naar de rioolzuivering. Dit is beter voor het milieu en bespaart veel geld.

Herinrichting van uw buurt

Samen met de buurt heeft de gemeente in 2016 en 2017 een ontwerp van de openbare ruimte gemaakt van de pilotwijk. In dat ontwerp zijn wensen en ideeën van de buurt ingebracht en zijn vanuit de gemeente en landelijke eisen verwerkt tot een toekomstbestendig ontwerp. Het ontwerp van de overige delen van de wijk worden met deze zelfde aanpak gedaan.

Klik op de afbeelding hieronder om de ontwerptekening van de Pilotwijkin in PDF formaat te kunnen downloaden. Op de gedownloade pdf kunt u inzoomen.

Partners

De PWN wil de hoofdwaterleiding in de straat vervangen, Liander heeft het plan om de bestaande gasleiding te vervangen.

Stadsverwarming Purmerend gaat een warmtenet aanleggen in de pilotwijk, het warmtenet bestaat uit twee leidingen naast elkaar.

Na aanleg van alle leidingen zullen de straat en de berm definitief worden aangelegd en ingericht  volgens het ontwerp door de gemeente.

De Woningbouwcoöperaties Intermaris en de Wooncompagnie gaan in de wijk hun woningen renoveren.

Samen met de partners worden de werkzaamheden afgestemd en waar mogelijk samen opgepakt met als doel om de overlast te beperken.

 

Huisaansluitingen

In de tuinen van de bewoners in de wijk zijn ook werkzaamheden nodig. Denk aan het vervangen of nieuw aanleggen van leidingen, ook wel huisaansluiting genoemd. De gemeente stuurt erop om samen met de partners Stadsverwarming Purmerend, Liander en PWN om deze werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uit te voeren om de overlast per woning beperkt te houden.

Planning

De volledige vervanging van de riolering in Overwhere-Zuid zal tot medio 2023 duren. Op dit moment zijn wij bezig om het 1e deelproject aan te besteden bij een opdrachtnemer.