Verloren en gevonden voorwerpen

Naam verwerking: 
Verloren en gevonden voorwerpen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Klantcontactcentrum / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
het helpen van vinden en teruggeven van verloren voorwerpen
Betrokkenen: 
melder, vinder
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
Soms worden betrokkenen, na toestemming, met elkaar in contact gebracht
Bewaartermijn: 
Tot direct na het samenkomen van verloren voorwerp en rechtmatig eigenaar
Verwerker: 
Perfect View