Verklaring Omtrent Gedrag

Naam verwerking: 
Verklaring Omtrent Gedrag
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Verstrekking VOG
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, BSN
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
ministerie van Justitie en Veiligheid
Bewaartermijn: 
Aanvraagformulier fysiek dossier: 1 jaar, Aanvraagformulier digitaal: 3 maanden
Verwerker: 
nee