Verhuizen

Verhuizen naar het buitenland

Melden bij Burgerzaken vanaf vier weken tot uiterlijk vijf dagen voor vertrek.

(0299) 452 452

maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Wat u moet weten

U doet de melding voor uzelf, uw op hetzelfde adres wonende echtgenoot of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen, als u gezamenlijk naar het buitenland vertrekt.

Blijft er iemand op uw adres wonen?

Dan moeten alle personen (ook minderjarige kinderen) die vertrekken, persoonlijk aan de balie komen.

Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner zelf ook in persoon aangifte doen. Dit geldt ook bij digitale aangifte.

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning).