Verhuizen

Verhuizen binnen Purmerend

Wat u moet weten

U kunt de verhuizing voor uzelf melden, uw op hetzelfde adres wonende echtgenoot of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen, als u gezamenlijk naar het nieuwe adres verhuist.

Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner dit zelf doorgeven.

Inwonen

Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Gebruik hiervoor het formulier Verklaring inwoning (Pdf). Voeg hierbij een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Meenemen

U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).