Vergunningen Drank en Horecawet

Naam verwerking: 
Vergunningen Drank en Horecawet
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
Het beoordelen, verlenen, weigeren, intrekken en beheren van een horecavergunning
Betrokkenen: 
aanvrager, gemachtigde, leidinggevende
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, BSN
Herkomst: 
Key2burgerzaken, KvK, Curatele register, politie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, kadaster
Ontvangers: 
team veiligheid, team belastingen, Team toezicht en handhaving, Politie
Bewaartermijn: 
Zolang de aanvraag in behandeling is en indien toegekend zolang de betrokkene op de vergunning staat
Verwerker: 
Squit