Vergunning Warenmarkt

Naam verwerking: 
Vergunning Warenmarkt
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het afgeven en beheren van de vergunning voor de wekelijkse warenmarkten in alle wijken
Betrokkenen: 
marktondernemer
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, betaalgegevens, vestigingsnummer, KvK nummer, btw-nummer
Herkomst: 
Betrokkene, Team financien
Ontvangers: 
Team FA, kramenbaas, Team toezicht en handhaving
Bewaartermijn: 
Zolang betrokkene op de vergunning staat en 3 jaar na beeindiging vergunning
Verwerker: 
Formdesk