Vergunning Parkeren

Naam verwerking: 
Vergunning Parkeren
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
Het beoordelen, verlenen, weigeren, intrekken en beheren van een parkeervergunning
Betrokkenen: 
aanvrager, gemachtigde
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, Kenteken, leasecontract, ID-kopie
Herkomst: 
Aanvrager
Ontvangers: 
team belastingen, Team toezicht en handhaving, RDW
Bewaartermijn: 
Bij toewijzing zolang de betrokkene op de vergunning staat, bij afwijzing zolang de aanvraag in behandeling is.
Verwerker: 
Squit, Formdesk