Vergoeding belastingen scholen

Naam verwerking: 
Vergoeding belastingen scholen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Bekostiging voor belastingen onroerende zaken (art. 133 Wet primair onderwijs, art. 127 Wet op de expertisecentra, art 96c.1 Wet op het voortgezet onderwijs
Betrokkenen: 
contactpersoon van schoolbestuur
Persoonsgegevens: 
naam
Herkomst: 
schoolbestuur
Ontvangers: 
financiele administratie
Bewaartermijn: 
Tot uitbetaling door de Financiele administratie
Verwerker: 
nee