Urgentieverklaring

Naam verwerking: 
Urgentieverklaring
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
informatie t.b.v. aanvraag urgentieverklaring
Betrokkenen: 
aanvrager, eventuele partner en andere gezinsleden van de aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht
Herkomst: 
Betrokkene, BRP, betrokken hulpverleners
Ontvangers: 
team WMO, team juridische en veiligheidszaken, Woningcorporaties Purmerend
Bewaartermijn: 
5 jaar na beeindiging
Verwerker: 
Centric