Urgentieverklaring

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u - onder voorwaarden- voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen.

Telefonische bereikbaarheid Loket Wonen en Wmo (0299) 452 555
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 15.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Per post: t.a.v. Loket Wmo/ Wonen
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Wat u moet weten

Als u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, geven wij uw gegevens door aan de woningcorporaties.

De corporaties zoeken op basis van deze gegevens een geschikte woning uit het woningaanbod.

Voorwaarden

U kunt alleen een urgentieverklaring aanvragen als u

 • 18 jaar of ouder bent

 • de Nederlandse nationaliteit heeft, een geldig paspoort of document van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte), of een geldige verblijfsvergunning

 • ingeschreven staat in Purmerend op het adres waar u feitelijk woont

 • minstens twee jaar aantoonbaar in Purmerend woont. Bijvoorbeeld doordat u die periode stond ingeschreven in Purmerend

 • (en uw partner) een belastbaar jaarinkomen heeft dat niet hoger is dan € 38.035,00 (prijspeil 2019)

 • goed zelfstandig kunt wonen

 • geen schulden heeft of u heeft een regeling getroffen voor uw schulden

 • minder dan 10 jaar inschrijfduur bij WoningNet heeft

 • niet in een zorginstelling woont

Als u voldoet aan de algemene voorwaarden, komt u niet automatisch in aanmerking voor een urgentieverklaring.

U komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring bij:

 • echtscheiding of verbreking samenwoning waarbij geen sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen
 • problematische inwoonsituatie (bijv. zwangerschap)
 • het huishouden is te groot of te klein behuisd
 • u had via het reguliere systeem een woning kunnen bemachtigen maar hebt dit nagelaten, of u heeft nagelaten uw huidige woning te behouden/op te eisen
 • u bewoont woonruimte op grond van een tijdelijke huurovereenkomst welke binnenkort afloopt
 • dakloosheid door eigen toedoen
 • uw inkomen of uw vermogen is te hoog

Kosten

De legeskosten voor een urgentieverklaring bedragen € 36,50.