Uitvoering Participatiewet

Naam verwerking: 
Uitvoering Participatiewet
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Werk en Inkomen / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
verstrekking algemene en bijzondere bijstand, meerdoenregelingen, onderzoek naar rechtmatigheid en beeëndigingen
Betrokkenen: 
aanvrager, eventuele partner, eventuele kinderen
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, inkomensgegevens
Herkomst: 
SUWI-net aangeslotenen, BRP, bewindvoerders, advocaten, gemachtigden, arts, arbeidsdeskundige, werkgever, deurwaarder, CAK
Ontvangers: 
team juridische en veiligheidszaken, Zilverenkruis, arts/arbeidsdeskundige, belastingdienst, UWV, deurwaarder, inlichtingenbureau, Werkom, re-integratiebedrijf, werkgever
Bewaartermijn: 
11 jaar na beeëndiging of volledige aflossing vordering
Verwerker: 
Centric