Uitvoering loonkostensubsidie en stimuleringssubsisdie (LKS)

Naam verwerking: 
Uitvoering loonkostensubsidie en stimuleringssubsisdie (LKS)
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Werk en Inkomen / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
verstrekking LKS en stimuleringssubsidie, onderzoek naar rechtmatigheid en beeëndigingen
Betrokkenen: 
aanvrager (werkgever), medewerker
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Bankrekeningnummer, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, loonstroken, arbeidsgegevens
Herkomst: 
werkgever, UWV, inlichtingenbureau, Werkom
Ontvangers: 
werkgever, UWV, Werkom, inlichtingenbureau, team juridische en veiligheidszaken
Bewaartermijn: 
11 jaar na beeëndiging of volledige aflossing vordering
Verwerker: 
Centric